Gebyrer

Hvordan opkræves der gebyr for erhverv, privat og generelle betingelser?

Hjem / El / Gebyrer
Erhverv Beløb Momspligtig
FI kort opkrævning
29,00 kr
Ja
Kompensationsgebyr
310,00 kr
Nej
Rykker 1
100,00 kr
Nej
Åbning af strømmen
1.200,00 kr
Ja
Privat Beløb Momspligtig
Rykker 1
100,00 kr.
Nej
Rykker 2
100,00 kr
Nej
Åbning af strømmen
1.500,00 kr
Ja
Oprettelse af afdragsordning
400,00 kr
Nej

Information om gebyrer

De generelle gebyrer er udtaget fra Dansk energi's modeller år 2023. Læs mere om modellerne ved at trykke på knappen.

Læs mere her!
Generelle gebyrer Beløb uden moms Beløb med moms
Aflæsningsbesøg
500,00 kr
625,00 kr
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)
870,00 kr
1.087,50 kr
Fjernbetjent afbrydelse
140,00 kr
175,00 kr
Fjernbetjent genåbent
140,00 kr
175,00 kr
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid
330,00 kr
412,50 kr
Fogedforretning, udkørende
Efter regning
Efter regning
Opstart af fogedforretning
680,00 kr
850,00 kr
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager
1.010,00 kr
1.262,50 kr
Genopsætning af nedtaget måler
960,00 kr
1.200,00 kr
Genåbning
650,00 kr
812,50 kr
Genåbning udenfor normal arbejdstid
1.270,00 kr
1.587,50 kr
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler
1.490,00 kr
1.862,50 kr
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted
2.210,00 kr
2.762,50 kr
Målerundersøgelse på stedet
1.070,00 kr
1.337,50 kr
Nedtagning af måler
960,00 kr
1.200,00 kr
Rykker for manglende selvaflæsning
90,00 kr
112,50 kr
Kontrolbesøg
830,00 kr
1.037,50 kr
Forgæves kørsel
720,00 kr
900,00 kr
Målerudskiftning på kundens foranledning
1.250,00 kr
1.562,50 kr
Gebyr ved Betalingsservice
7,80 kr
9,75 kr
Skønnet aflæsning
120,00 kr
150,00 kr
Månedlig betaling
15,20 kr
19,00 kr